Disco del Día: The White Stripes / "White Blood Cells" (2001)

The White Stripes  /  "White Blood Cells"  (2001)


The White Stripes  /  "White Blood Cells"  (2001)
Que lo disfrutéis...