Disco del Día: Elton John / "Tumbleweed Connection" (1970)

Album of the Day:
Elton John  /  "Tumbleweed Connection" (1970)Elton John  /  "Tumbleweed Connection" (1970)


Que lo disfrutéis...